Jsme vidět!

Ing. Iva Adlerová
Okamžitý otevřený přístup k výsledkům vědeckého výzkumu v plném rozsahu je nezbytný pro stále se zrychlující pokroky lidského poznání ve všech oborech. Požadavek, aby výsledky projektů financovaných z veřejných prostředků byly veřejně přístupné, je naprosto oprávněný a je třeba hledat odpovědi na související etické a ekonomické otázky.
Ing. Iva Adlerová
výzkumná pracovnice v oboru molekulární genetiky, v současnosti výkonná editorka vědeckého časopisu ČVUT Acta Polytechnica

Open Access

is the method of scientific communication, an alternative to traditional dissemination of scientific knowledge through scientific journals. Its principle is an unlimited online access to scientific information provided by auto-archiving of articles in open repositories or publishing in open journals.

The benefits of open access:

  • An acceleration of scientific information interchange
  • Extension of scientific information availability
  • Increase in the visibility of scientific information
  • Increase in the number of readers
  • Increase in citation impact