Jsme vidět!

doc. Ing. Jitka Koderová, CSc.
Co pro mne znamená Open Access? V první řadě možnost seznamovat se prakticky bez jakýchkoli nákladů se studiemi v řadě časopisů z celého světa, k nimž bych se jinak dostávala jen velice obtížně (konkrétně mám na mysli třeba Latinskou Ameriku či Asii), ale občas využívám i příspěvky z ČR – např. NPPE či AUCO).
doc. Ing. Jitka Koderová, CSc.
Katedra měnové teorie a politiky, Fakulta financí a účetnictví, VŠE v Praze
Členka ediční rady časopisu Politická ekonomie

Open Access

is the method of scientific communication, an alternative to traditional dissemination of scientific knowledge through scientific journals. Its principle is an unlimited online access to scientific information provided by auto-archiving of articles in open repositories or publishing in open journals.

The benefits of open access:

  • An acceleration of scientific information interchange
  • Extension of scientific information availability
  • Increase in the visibility of scientific information
  • Increase in the number of readers
  • Increase in citation impact