Jsme vidět!

doc. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
V oblasti sémantického webu, do které má skupina zaměřuje svůj výzkum, vznikají nové myšlenky překotně, a obsah článků vydávaných tradičním procesem je proto často v době vydání již zastaralý. Proto velmi vítám vznik časopisů na bázi open access, které tuto prodlevu výrazně redukují. Také pro začínající doktorandy, kteří potřebují provést rozsáhlou rešerši a často si přitom teprve upřesňují vlastní vědecké zaměření, je model open access velkým přínosem.
doc. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
řešitel projektů EU FP6 a FP7
garant doktorského studia Aplikovaná Informatika na FIS VŠE

Open Access

is the method of scientific communication, an alternative to traditional dissemination of scientific knowledge through scientific journals. Its principle is an unlimited online access to scientific information provided by auto-archiving of articles in open repositories or publishing in open journals.

The benefits of open access:

  • An acceleration of scientific information interchange
  • Extension of scientific information availability
  • Increase in the visibility of scientific information
  • Increase in the number of readers
  • Increase in citation impact