Jsme vidět!

doc. Ing. Daniel Šťastný, Ph.D.
Open Access znamená více čtenářů a větší vliv - je to tak jednoduché!
doc. Ing. Daniel Šťastný, Ph.D.
Proděkan pro studium, člen vědecké rady Národohospodářské fakulty VŠE v Praze

Open Access

is the method of scientific communication, an alternative to traditional dissemination of scientific knowledge through scientific journals. Its principle is an unlimited online access to scientific information provided by auto-archiving of articles in open repositories or publishing in open journals.

The benefits of open access:

  • An acceleration of scientific information interchange
  • Extension of scientific information availability
  • Increase in the visibility of scientific information
  • Increase in the number of readers
  • Increase in citation impact