Jsme vidět!

prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.
Open Access pro mne znamená krok vědy do opravdu internetového věku svobodně sdílených informací. Umožňuje nabídnout vlastní výsledky a nacházet daleko jednodušeji inspiraci a poučení u jiných badatelů. Nepochybuji o tom, že v poměrně nedaleké budoucnosti se stane Open Access klíčovým způsobem šíření vědeckých poznatků.
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.
Fakulta podnikohospodářská, VŠE v Praze

Open Access

is the method of scientific communication, an alternative to traditional dissemination of scientific knowledge through scientific journals. Its principle is an unlimited online access to scientific information provided by auto-archiving of articles in open repositories or publishing in open journals.

The benefits of open access:

  • An acceleration of scientific information interchange
  • Extension of scientific information availability
  • Increase in the visibility of scientific information
  • Increase in the number of readers
  • Increase in citation impact