Jsme vidět!

doc. Ing. Radek Šulc, Ph.D.
Open Access časopisy v kombinaci s internetem umožňují rychle a bez dalších nákladů komukoliv odkudkoliv přístup k publikovaným článkům. Větší a rozmanitější čtenářská obec z celého světa může znamenat nejen větší impakt a citovanost, ale i nové kontakty a spolupráci nejen v akademické, ale i průmyslové sféře.
doc. Ing. Radek Šulc, Ph.D.
Fakulta strojní ČVUT v Praze, člen redakční rady Acta Polytechnica

Open Access

is the method of scientific communication, an alternative to traditional dissemination of scientific knowledge through scientific journals. Its principle is an unlimited online access to scientific information provided by auto-archiving of articles in open repositories or publishing in open journals.

The benefits of open access:

  • An acceleration of scientific information interchange
  • Extension of scientific information availability
  • Increase in the visibility of scientific information
  • Increase in the number of readers
  • Increase in citation impact