Jsme vidět!

doc. Ing. Jitka Koderová, CSc.
Co pro mne znamená Open Access? V první řadě možnost seznamovat se prakticky bez jakýchkoli nákladů se studiemi v řadě časopisů z celého světa, k nimž bych se jinak dostávala jen velice obtížně (konkrétně mám na mysli třeba Latinskou Ameriku či Asii), ale občas využívám i příspěvky z ČR – např. NPPE či AUCO).
doc. Ing. Jitka Koderová, CSc.
Katedra měnové teorie a politiky, Fakulta financí a účetnictví, VŠE v Praze
Členka ediční rady časopisu Politická ekonomie

Otevřený přístup (open access)

Způsob vědecké komunikace, alternativa k tradičnímu šíření vědeckých poznatků prostřednictvím vědeckých časopisů. Principem je neomezený online přístup k vědeckým informacím, který zajišťuje auto-archivace článků v otevřených repozitářích nebo publikování v otevřených časopisech.

Přínosy otevřeného přístupu

  • Zrychlení výměny vědeckých informací
  • Rozšíření dostupnosti vědeckých informací
  • Zvýšení viditelnosti vědeckých informací
  • Zvýšení čtenářské základny
  • Zvýšení informačního dopadu