Jsme vidět!

doc. Ing. Daniel Šťastný, Ph.D.
Open Access znamená více čtenářů a větší vliv - je to tak jednoduché!
doc. Ing. Daniel Šťastný, Ph.D.
Proděkan pro studium, člen vědecké rady Národohospodářské fakulty VŠE v Praze

Otevřený přístup (open access)

Způsob vědecké komunikace, alternativa k tradičnímu šíření vědeckých poznatků prostřednictvím vědeckých časopisů. Principem je neomezený online přístup k vědeckým informacím, který zajišťuje auto-archivace článků v otevřených repozitářích nebo publikování v otevřených časopisech.

Přínosy otevřeného přístupu

  • Zrychlení výměny vědeckých informací
  • Rozšíření dostupnosti vědeckých informací
  • Zvýšení viditelnosti vědeckých informací
  • Zvýšení čtenářské základny
  • Zvýšení informačního dopadu