Jsme vidět!

prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.
Open Access pro mne znamená krok vědy do opravdu internetového věku svobodně sdílených informací. Umožňuje nabídnout vlastní výsledky a nacházet daleko jednodušeji inspiraci a poučení u jiných badatelů. Nepochybuji o tom, že v poměrně nedaleké budoucnosti se stane Open Access klíčovým způsobem šíření vědeckých poznatků.
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.
Fakulta podnikohospodářská, VŠE v Praze

Otevřený přístup (open access)

Způsob vědecké komunikace, alternativa k tradičnímu šíření vědeckých poznatků prostřednictvím vědeckých časopisů. Principem je neomezený online přístup k vědeckým informacím, který zajišťuje auto-archivace článků v otevřených repozitářích nebo publikování v otevřených časopisech.

Přínosy otevřeného přístupu

  • Zrychlení výměny vědeckých informací
  • Rozšíření dostupnosti vědeckých informací
  • Zvýšení viditelnosti vědeckých informací
  • Zvýšení čtenářské základny
  • Zvýšení informačního dopadu