Jsme vidět!

prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc.
Díky použití redakčního systému Open Journal System při vydávání časopisu Journal of Systems Integration můžeme průběžně sledovat návštěvnost jednotlivých článků. Tak víme jaká témata jsou nejvíce žádána a podle toho usměrňovat redakční strategii.
prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc.
šéfredaktor časopisu Journal of Systems Integration

Otevřený přístup (open access)

Způsob vědecké komunikace, alternativa k tradičnímu šíření vědeckých poznatků prostřednictvím vědeckých časopisů. Principem je neomezený online přístup k vědeckým informacím, který zajišťuje auto-archivace článků v otevřených repozitářích nebo publikování v otevřených časopisech.

Přínosy otevřeného přístupu

  • Zrychlení výměny vědeckých informací
  • Rozšíření dostupnosti vědeckých informací
  • Zvýšení viditelnosti vědeckých informací
  • Zvýšení čtenářské základny
  • Zvýšení informačního dopadu