Jsme vidět!

Ing. Iva Adlerová
Okamžitý otevřený přístup k výsledkům vědeckého výzkumu v plném rozsahu je nezbytný pro stále se zrychlující pokroky lidského poznání ve všech oborech. Požadavek, aby výsledky projektů financovaných z veřejných prostředků byly veřejně přístupné, je naprosto oprávněný a je třeba hledat odpovědi na související etické a ekonomické otázky.
Ing. Iva Adlerová
výzkumná pracovnice v oboru molekulární genetiky, v současnosti výkonná editorka vědeckého časopisu ČVUT Acta Polytechnica

Otevřený přístup (open access)

Způsob vědecké komunikace, alternativa k tradičnímu šíření vědeckých poznatků prostřednictvím vědeckých časopisů. Principem je neomezený online přístup k vědeckým informacím, který zajišťuje auto-archivace článků v otevřených repozitářích nebo publikování v otevřených časopisech.

Přínosy otevřeného přístupu

  • Zrychlení výměny vědeckých informací
  • Rozšíření dostupnosti vědeckých informací
  • Zvýšení viditelnosti vědeckých informací
  • Zvýšení čtenářské základny
  • Zvýšení informačního dopadu