Jsme vidět!

doc. Ing. Radek Šulc, Ph.D.
Open Access časopisy v kombinaci s internetem umožňují rychle a bez dalších nákladů komukoliv odkudkoliv přístup k publikovaným článkům. Větší a rozmanitější čtenářská obec z celého světa může znamenat nejen větší impakt a citovanost, ale i nové kontakty a spolupráci nejen v akademické, ale i průmyslové sféře.
doc. Ing. Radek Šulc, Ph.D.
Fakulta strojní ČVUT v Praze, člen redakční rady Acta Polytechnica

Otevřený přístup (open access)

Způsob vědecké komunikace, alternativa k tradičnímu šíření vědeckých poznatků prostřednictvím vědeckých časopisů. Principem je neomezený online přístup k vědeckým informacím, který zajišťuje auto-archivace článků v otevřených repozitářích nebo publikování v otevřených časopisech.

Přínosy otevřeného přístupu

  • Zrychlení výměny vědeckých informací
  • Rozšíření dostupnosti vědeckých informací
  • Zvýšení viditelnosti vědeckých informací
  • Zvýšení čtenářské základny
  • Zvýšení informačního dopadu