Pracovní schůzka OA iniciativy se koná 19. února 2016 v Praze.

Týden Open Access

19. - 25. října 2015

Od 19. do 25. října 2015 probíhá mezinárodní propagační akce na podporu otevřeného přístupu k výsledkům vědeckého výzkumu. Více informací o akcích v ČR se dozvíte na webech zapojených knihoven nebo přímo u konktaktních osob.

Zapojené instituce

Vysokoškolské knihovny Kontaktní osoba  
Česká zemědělská univerzita v Praze,
Studijní a informační centrum
PhDr. Hana Landová, Ph.D. hanalandova (at) sic.czu.cz 
České vysoké učení technické v Praze,
Ústřední knihovna
Mgr. Věra Pilecká
Mgr. Lenka Němečková
vera.pilecka (at) uk.cvut.cz
lenka.nemeckova (at) uk.cvut.cz 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
Akademická knihovna
PhDr. Helena Landová
Ing. Helena Vorlová
landovah (at) lib.jcu.cz
vorlova (at) lib.jcu.cz
Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky RNDr. Miroslav Bartošek, CSc. bartosek (at) ics.muni.cz 
Mendelova univerzita v Brně Mgr. Lukáš Plch lukas.plch (at) mendelu.cz 
Ostravská univerzita v Ostravě Mgr. Kamila Konvičková kamila.konvickova (at) osu.cz 
Technická univerzita v Liberci, Univerzitní knihovna Mgr. Marta Zizienová marta.zizienova (at) tul.cz 
Univerzita J. E. Purkyně, Vědecká knihovna Bc. Jiří Mašek jiri.masek (at) ujep.cz 
Univerzita Karlova
Univerzita Karlova, Knihovna FF UK
Mgr. Ing. Lucie Daňková
Radka Syrová
lucie.dankova (at) ruk.cuni.cz
radka.syrova (at) ff.cuni.cz 
Univerzita Pardubice, Univerzitní knihovna Mgr. Lucie Melicharová lucie.melicharova (at) upce.cz 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Knihovna Ing. Lukáš Budínský budinsky (at) knihovna.utb.cz 
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ústřední knihovna Mgr. Pavla Rygelová pavla.rygelova (at) vsb.cz 
Vysoká škola ekonomická,
Centrum informačních a knihovnických služeb
  
Ing. Jan Mach, Ph.D. machj (at) vse.cz 
Vysoké učení technické v Brně, Ústřední knihovna Jan Skůpa skupa (at) lib.vutbr.cz 
Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní knihovna Mgr. Anna Vyčítalová avycital (at) uk.zcu.cz
Další knihovny Kontaktní osoba  
Knihovna Akademie věd České republiky Mgr. Iva Burešová buresova (at) lib.cas.cz
Národní technická knihovna Mgr. Jakub Szarzec jakub.szarzec (at) techlib.cz

Jednodenní akce

19. 10. 2015
10:00Online konzultace (VUT)
18:00Promítání filmu "Zázračné dítě internetu: příběh Aarona Swartze" (UK)
20. 10. 2015
10:00Online konzultace (VUT)
10:00Otevřené přednášky (UK)
10:00Webinář "Open Access na VUT" (VUT)
16:00Webinář "Open Access na VUT" (VUT)
21. 10. 2015
10:00Online konzultace (VUT)
10:00seminář "Evidence publikační činnosti dle Směrnice č. 2/2015 se zaměřením na ukládání plných textů" (UPCE)
16:00Přednáška "Elektronické informační zdroje na UK" (UK)
17:00Disputace o Open access (UK)
18:00Open Beer - neformální setkání a diskuze (VUT)
22. 10. 2015
9:10Otevřené zdroje (nutná registrace) (UK)
10:00Online konzultace (VUT)
14:00seminář "Evidence publikační činnosti dle Směrnice č. 2/2015 se zaměřením na ukládání plných textů" (UPCE)
15:30Open Access a EU, Horizon 2020 (VUT)
23. 10. 2015
9:30Open Access a autorský zákon (VUT)