Týden Open Access

20. - 26. října 2014

Od 20. do 26. října 2014 probíhá mezinárodní propagační akce na podporu otevřeného přístupu k výsledkům vědeckého výzkumu. Více informací o akcích v ČR se dozvíte na webech zapojených knihoven nebo přímo u konktaktních osob.

Přípravná schůzka

Přípravná schůzka pro zapojené instituce k OAW 2014 se konala 26. září 2014 v knihovně Univerzity Pardubice. Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Vyčítalová, lucie.vycitalova@upce.cz.

Zapojené instituce

Vysokoškolské knihovny Kontaktní osoba  
Česká zemědělská univerzita v Praze,
Studijní a informační centrum
PhDr. Hana Landová, Ph.D. hanalandova (at) sic.czu.cz 
České vysoké učení technické v Praze,
Ústřední knihovna
Mgr. Věra Pilecká
Mgr. Lenka Němečková
vera.pilecka (at) uk.cvut.cz
lenka.nemeckova (at) uk.cvut.cz 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
Akademická knihovna
PhDr. Helena Landová
Ing. Helena Vorlová
landovah (at) lib.jcu.cz
vorlova (at) lib.jcu.cz
Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky RNDr. Miroslav Bartošek, CSc. bartosek (at) ics.muni.cz 
Mendelova univerzita v Brně Mgr. Lukáš Plch lukas.plch (at) mendelu.cz 
Ostravská univerzita v Ostravě Mgr. Kamila Konvičková kamila.konvickova (at) osu.cz 
Technická univerzita v Liberci, Univerzitní knihovna Mgr. Marta Zizienová marta.zizienova (at) tul.cz 
Univerzita J. E. Purkyně, Vědecká knihovna Bc. Jiří Mašek jiri.masek (at) ujep.cz 
Univerzita Karlova
Univerzita Karlova, Knihovna FF UK
Mgr. Ing. Lucie Daňková
Radka Syrová
lucie.dankova (at) ruk.cuni.cz
radka.syrova (at) ff.cuni.cz 
Univerzita Pardubice, Univerzitní knihovna Mgr. Lucie Vyčítalová lucie.vycitalova (at) upce.cz 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Knihovna Ing. Lukáš Budínský budinsky (at) knihovna.utb.cz 
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ústřední knihovna Mgr. Pavla Rygelová pavla.rygelova (at) vsb.cz 
Vysoká škola ekonomická,
Centrum informačních a knihovnických služeb
  
Ing. Jan Mach machj (at) vse.cz 
Vysoké učení technické v Brně, Ústřední knihovna Jan Skůpa skupa (at) lib.vutbr.cz 
Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní knihovna Mgr. Anna Vyčítalová avycital (at) uk.zcu.cz
Další knihovny Kontaktní osoba  
Knihovna Akademie věd České republiky Mgr. Iva Burešová buresova (at) lib.cas.cz
Národní technická knihovna Stephanie Krueger openaccess (at) techlib.cz

Jednodenní akce

20. 10. 2014
8:30Otevřená snídaně (VUT)
21. 10. 2014
10:00Seminář Open Access na VUT (VUT)
11:00seminář "Otevřete se otevřené vědě" (ZČU)
13:00Kde a jak vyhledávat, jak citovat, jak publikovat (seminář pro doktorandy) (UPCE)
22. 10. 2014
9:00Infostánek na FSI (VUT)
13:00Infochat (VUT)
13:00Připraveni na Horizont 2020? aneb jak publikovat (UPCE)
14:10Open Access ve zkratce: publikovat vědění nebylo nikdy jednodušší (UK)
23. 10. 2014
9:00Připraveni na Horizont 2020? aneb jak publikovat (UPCE)
10:00Otevřený přístup 2014 (UJEP)
13:00Seminář Horizont 2020 a OA na VUT (VUT)
24. 10. 2014
10:15Připraveni na Horizont 2020? aneb jak publikovat (UPCE)
13:00Seminář OA na VUT (VUT)